Resultaten

Uitvoeren compensatie campagne woekerpolissen.
Onder maatschappelijke druk hebben verzekeraars beleggingsverzekeringen gecompenseerd (woekerpolissen). E-management leidde voor een grote verzekeraar een omvangrijk programma waarin, over alle merken heen, uitvoering gegeven werd aan een compensatieregeling. Onder grote aandacht van consumentenorganisaties en toezichthouders is bij alle merken complexe functionaliteit uniform geïmplementeerd en is de campagne, die grote financiële impact had, uitgevoerd. Vanwege de zeer hoge wettelijke eisen die werden gesteld aan kwaliteit en naspeurbaarheid werd bovendien toezicht gehouden door een onafhankelijke externe accountant.

Optimaliseren van een internationale professional services organisatie.
Een wereldwijde softwareleverancier was in EMEA gegroeid door acquisitie van middelgrote ondernemingen. E-Management heeft de processen van de Consultancy – en Education businessunits gestandaardiseerd op basis van één ERP-oplossing en heeft Finance ondergebracht in een Shared Service Center. Door het operating model te beperken tot de kern van besturing en uit te gaan van de principes van de ERP-oplossing resulteerde dit in acceptatie en ruimte voor lokale aanvullingen in de diverse landen en tot een eenduidige besturing en werkwijze in EMEA.

Inrichten van Shared Service Center voor testfaciliteiten.
Als gevolg van een grootschalig integratieprogramma van twee banken ontstond de acute noodzaak om intensief waardeketens over de domeinen heen te testen. In korte tijd is een Shared Service Center ingericht met een uniek concept om de testprocessen integraal te faciliteren. Deze bracht lokaal beheerde testomgevingen onder controle, consistentie in testdata en stelde processen in werking om het gebruik tussen business lines te ondersteunen.

Inrichten van wereldwijde support organisaties
Een bank richtte met een nieuw platform een shared service center in Azië in, dat wereldwijd Trade Finance producten afhandelt. E-management heeft een operating model ontworpen en de daaruit voortvloeiende inrichting van wereldwijd opererende supportorganisaties voor de klant, operations en ICT Support geïmplementeerd.

Uitvoeren van een grootschalige nazorg campagne beleggingsverzekeringen.
Verzekeraars zijn wettelijk (Nrgfo) verplicht om klanten met beleggingsverzekeringen hersteladvies aan te bieden. E-Management heeft een grootschalige campagne ingericht en uitgevoerd waarin, onder toezicht van de AFM, een zeer groot aantal klanten is benaderd en geadviseerd. Vanwege de korte doorlooptijd zijn diverse kanalen (callcenter, adviesbureaus, intermediairs) gelijktijdig ingezet. Hoewel het reputatierisico hoge kwaliteitseisen vergde zijn de uitvoeringskosten drastisch teruggebracht.

Stroomlijnen klachtbehandeling bij verzekeraar.
Voor een grote verzekeraar met diverse merken is de klachtbehandeling, die in verschillende divisies plaats vonden, uniform gemaakt en gecentraliseerd in een service center. Dit stelde de verzekeraar in staat de voorspelbaarheid en kwaliteit van de klachtbehandeling aanzienlijk te vergroten en meer strategisch te benaderen.

Inrichten besturing en performance management voor Gerechtsdeurwaarders en Incasso organisatie
Een uit vele fusies ontstane organisatie van Gerechtsdeurwaarders en Incasso reorganiseerde naar decentrale sales en centrale delivery vanuit shared service centers. E-Management zette het besturingsmodel op en implementeerde de KPI’s, managementcontracten en performance rapportages.

Ontvlechten van het Meetbedrijf uit de energie Netbeheerder.
Vanwege wetgeving zijn alle aan het Meetbedrijf toebehorende activiteiten gesepareerd van de netbeheerder. E-Management ontwikkelde de bedrijfsvoering en procesinrichting van het zelfstandig commercieel opererende Meetbedrijf.

Inrichten bedrijfsvoering inkoopbureau Jeugdzorg
Voor een groep van 10 gemeenten is vanwege de decentralisatie van zorg een de bedrijfsvoering en de procesinrichting ontwikkeld en is de daarvoor benodigde software geselecteerd.

Stroomlijnen outsourcing van cards toepassing (Energy).
Een Customer Service Center heeft de exploitatie van een cards toepassing ondergebracht bij diverse outsourcing partners verspreid over Europa en Azië. E-management heeft inzicht in de waardeketen en verantwoordelijkheden gecreëerd en een transparant samenwerkingsmodel ingericht.